playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สน.บางเขน/  กรมธนารักษ์เจ้าของที่ดินราชพัสดุแจ้งความดำเนินคดีผู้ปลูกบ้านรุกคลองลาดพร้าวอีก 57 ราย  เพิ่มจากที่แจ้งความไปแล้ว 16 ราย  ตาม กม.ที่ดินมาตรา 9  โทษจำคุก 3-5 ปี  รอง ผบชน.ยืนยันเอาผิดนายทุน  เจ้าของห้องเช่า  รวมทั้งแกนนำและผู้ที่ยุยงขัดขวางโครงการพัฒนาคลองเพราะเสียผลประโยชน์และหวังผลทางการเมือง  ด้านบริษัทรับเหมาสร้างเขื่อนระบายน้ำยืนยันหากไม่มีคนคัดค้านจะสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเสร็จกลางปี 2562 แน่นอน                 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ  โดยเฉพาะในคลองลาดพร้าว  ซึ่งมีการปลูกสร้างบ้านเรือนกีดขวางทางระบายน้ำ  จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม  รัฐบาลจึงมี...
ขอนแก่น/ 7 กันยายน 2560 คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. ประชุมครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณากรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินตนเองของขบวนองค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล นายสุพัฒน์ จันทนา ผู้อำนวยการภาค พอช. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า เรื่องธรรมาภิบาล มีนัยยะของการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ที่เชื่อมโยงจากระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค ทั้งองค์กรชุมชน และสำนักงาน พอช.   ในเรื่องธรรมาภิบาลนั้น พอช.ได้ยกเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญขององค์กร จากจุดที่เป็นความเสี่ยงของโครงการทั้งระบบการบริหารจัดการ ระบบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ กองทุนสวัสดิการชุมชน และอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อภาพรวมของสถา...
ชุมชนลาดพร้าว45/ หลายหน่วยงานร่วมชี้แจงชาวบ้านกรณีมีกระแสข่าวจากกลุ่ม ‘ศรีสุวรรณ จรรยา’ ว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยค่ารื้อย้ายให้แก่ชาวบ้านที่ปลูกบ้านเรือนริมคลองลาดพร้าว-คลองบางซื่อในแนวก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมรายละ 2-3 แสนบาท  ยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายจ่ายเงิน เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ  ตามที่ ‘กลุ่มสิทธิชุมชนคนริมคลอง’  นำโดยนายศรีสุวรรณ  จรรยา  นักเคลื่อนไหวทางสังคม  ในฐานะประธานกลุ่มสิทธิชุมชนฯ  ได้ส่งทีมงานลงไปชี้แจงกับชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อในหลายพื้นที่ที่จะต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมของ กทม.  โดยบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวเขื่อนฯ  เพราะทางกลุ่มสิทธิชุมชนฯ ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยค่ารื้อย้าย...
ชัยนาท/พอช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภาคกลางและตะวันตก’16 จังหวัด  มีตัวแทนพื้นที่รูปธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  66 ตำบลเข้าร่วม  สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเสนอชุมชนที่จะจัดการท่องเที่ยวฯ ให้ยึดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  เช่น  ต้องระเบิดจากข้างใน  ยึดหลักสามัคคี  ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง  ฯลฯ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภาคกลางและตะวันตก  ที่โรงแรมชัยนาทธานี  โดยมีนายเบญจพล  เปรมปรีดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 270  คน  ประกอบด้ว...
ร้อยเอ็ด/ 8 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดสัมมนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ณ ห้องเดือนเต็ม อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อทบทวนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการชุมชน แลกเปลี่ยนสถานการณ์ ทำความเข้าใจทิศทางการทำงาน และไขปัญหาสวัสดิการชุมชนปี 2561 โดยมีเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน 20 จังหวัด คณะทำงานสวัสดิการชุมชนชาติ หน่วยงานภาคี และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประมาณ 100 คน ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ มีประมาณ 6,000 กองทุน สมาชิก 5 ล้านกว่าคน เงินกองทุนรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ในส่วนกองทุนสวัสดิการชุมชนเฉพาะภาคอีสาน มีประมาณ 2,000 กองทุน สมาชิก 2 ล้านกว่าคน เงินกองทุนรวม 1,145 ล้านบาท สามารถพัฒนารูปแบบการจัดสวสัดิการให้กับสมา...
           วันที่ 28 สิงหาคม 2560  คณะทำงานบ้านมั่งคงตำบลปูยู ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช. อบต.ปูยู ร่วมเปิดบ่อบาดาล  และมอบบ้านให้สมาชิกโครงการที่เกาะปูยู  โดยมีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล  นายอัมพรแก้วหนู  ผู้อำนวยการภาคใต้ พอช. พร้อมปลัดอบต.ปูยู เครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดสตูล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร กว่า 200 คน ร่วมเปิดบ่อบาดาล และบ้านมั่นคงของชาวประมงพื้นบ้านที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ที่บ้านแหลมดินและตันโหยงกาโปย บนเกาะปูยู             นายณัฏวุฒิ โตะดิน ประธานคณะทำงานบ้านมั่นคงตำบลปูยู กล่าวว่า  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาสาธารณูปโภค...
  ชัยนาท/ปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภาคกลางและตะวันตก’ โดยตัวแทนชุมชนที่ร่วมสัมมนาเตรียมนำประสบการณ์  ความรู้ที่ได้รับกลับไปเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  และยกระดับการท่องเที่ยวฯ ให้ดีขึ้น  ขณะที่ สนง.พัฒนาเศรษฐกิจฯ พอช.เตรียมประสานสมาคมท่องเที่ยวไทยอย่างรับผิดชอบและบริษัทประชารัฐฯ ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภาคกลางและตะวันตก  ที่โรงแรมชัยนาทธานี  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 270  คน  ประกอบด้วย  ผู้แทนตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคกลาง-ตะวันตก  16  จังหวัด  62 ตำบล&...
เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านมั่นคง ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ พอช. จัดอบรมเทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพให้กับตัวแทนสหกรณ์บ้านมั่นคงทั้ง 5 ภาค และ 2 เครือข่ายใหญ่ เพื่อเป็นกำลังหลักในการหนุนเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ   วันนี้ (26 ส.ค.60) ที่ห้องประชุม 301 – 302 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค ทักษะ วิธีการในการดำเนินการปิดบัญชีสหกรณ์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพี่เลี้ยงระดับภาค 5 ภาค เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน เพื่อเป็นกำลังหลักในการหนุนเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงในระดับภาค และเป็นการสร้างมาตรฐานย...