playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

           18974.jpg

(วันนี้)วันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มอบของขวัญปีใหม่ 2561โครงการบ้านพอเพียงและบันทึกคามร่วมมือสนับสนุนตำบลเสริมสร้างขีดความสามารถของขบวนองค์กรชุมชน สร้างรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ พอช. พม.จ.สิงห์บุรี จัดพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีโดยสภาองค์กรชุมชน สร้างรูปธรรมแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และสร้างรูปธรรมชุมนท้องถิ่นจัดการตนเอง ประกอบด้วย โครงการบ้านพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งปี2561 จะดำเนินการสร้างซ่อมบ้านให้กับชุมชนจำนวน 11 ตำบล จำนวน 220 ครัวเรือนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 3,562,500 บาทงบประมาณเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุน และโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 1,310,000 บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,872,500 บาท
         ด้านนายธีรพงศ์พร้อมพอชื่อบุญ ผู้อำนวยกาภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้กล่าวในพิธีว่า " ขบวนองค์กรชุมชนใช้ความทุกข์ความยาก เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง และลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาตนเองงานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งยังมีองค์ประกอบอื่น เช่น ภาคประชาสังคมหน่วยงานท้องถิ่นแต่ พอช.ไม่สามารถทำงานลงลึกทุกพื้นที่ชุมชน แต่นั้นเป็นโอกาส ที่ชุมชนจะได้มีการพึ่งพาตนเองเกิดการร่วมมือชุมชนกับชุมชนตำบลกับตำบล โดยเน้นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชนนั่นหมายถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน"

18977.jpg

18979.jpg

 18973.jpg

                                                                                                                                        

 รายงานโดย วราภรณ์ มืดการุณ 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter