playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

           24740271_2079573572087070_8721527_o.jpg

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ม.ราชภัฎยะลา และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน "สมัชชายะลาแห่งความสุข ประจำปี 2560" เพื่อสร้างความร่วมมือในการในพัฒนาชุมชน และสังคม สู่ยะลาแห่งความสุข ที่โรงแรมยะลาแกรนพาเลช มีผู้นำชุมชนและผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 300 คน

24819117_2079573112087116_551802977_o.jpg

ในงานมีการเสวนา "ทิศทางและปัจจัยหนุนเสริมภาคประชาสังคมจ.ยะลา " เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผอ.สำนักพัฒนาบุคลากร (ศอ.บต.) พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผอ.ภาคใต้ พอช. และนายอานนท์ มุสิกวรรณ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมเสวนา

24879258_2079573998753694_84735913_o.jpg

พร้อมทั้งมีการมอบเสนอเชิงนโยบายต่อรองผู้ว่าราชจังหวัดละลา ที่ต้องการให้ราชการ หน่วยงาน สถาบันการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน สนับสนุนการจัดการทรัพยากรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย สนับสนุนสวัสดิการชุมชน และการเสริมสร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก
ทั้งนี้ในจังหวัดยะลามีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้ว 61 ตำบล มีองค์กรชุมชน 889 กลุ่ม มีกองทุนสวัสดิการชุมชน 58 กองทุนสมาชิกกองทุนรวม 23,890 คน เป็นต้น

24819241_2079573412087086_899645639_o.jpg

24824482_2079573602087067_374452987_n.jpg

24825937_2079573282087099_487972087_o.jpg

24826090_2079573778753716_769210316_o.jpg

 

 

อุดมศรี ศิริลักษณาพร รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter