playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
Adul_Saengsingkaew1_resize.JPG


กระทรวง พม./ ผู้บริหาร พอช.และตัวแทนชุมชนร่วมงาน ‘คนดีไม่มีวันตาย’ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  อดีต รมว.พม.ก่อนรับตำแหน่งใหม่เป็น รมว.แรงงาน   โดยมีข้าราช-เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.และประชาชนจากเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

 

Adul_Saengsingkaew2_resize.JPG

วันนี้ (30 พ.ย.2560) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  ได้มีการจัดงาน ‘คนดีไม่มีวันตาย’ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว  (อดีต) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   โดยมีผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เช่น  นายสมพร  ใช้บางยาง  ประธานสถาบันฯ  นายสมชาติ ภาระสุวรรณ  ผอ.พอช.  นส.พรรณทิพย์  เพชรมาก  รอง ผอ.  นายธนัช   นฤพรพงศ์  ผช.ผอ.  เจ้าหน้าที่  พอช.  ชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว-เจ้าพระยา-ปทุมธานีโมเดล  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง พม.  รวมทั้งประชาชนกลุ่มต่างๆ  เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ 1,000 คน
Adul_Saengsingkaew3_resize.JPG

Adul_Saengsingkaew4_resize.JPG


ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.อดุลย์  ได้เชิญตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  รวมทั้งตัวแทนชาวชุมชน  คือนายอวยชัย  สุขประเสริฐ  จากเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง  นางวันเพ็ญ  มะหะหมัด  จากโครงการปทุมธานีโมเดล (ชุมชนแก้วนิมิตร)  และนายสุชิน  เอี่ยมอินทร์  นายกสมาคมคนไร้บ้าน 

 

Adul_Saengsingkaew5_resize.JPG


พล.ต.อ.อดุลย์  กล่าวแสดงความรู้สึกกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงานว่า  ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.นาน  3 ปี 2 เดือนเศษ  ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวง พม.ทั้งหมดประมาณ 700 ครั้ง  ตนเข้าร่วมประชุมประมาณ 600 กว่าครั้ง  ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาตนไม่ได้ทำงานเก่งมากนัก  แต่ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ  มีความตั้งใจ  ทุ่มเท  ใช้หลักการทำงานเป็นทีม  และมองอะไรให้เป็นบวก

“ผมถือคติในการทำงานว่าจะต้องไม่ลืมคนที่มีบุญคุณ  คนที่มีน้ำใจ  ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ  และขอให้พวกเราทำงานต่อไปด้วยความภาคภูมิใจ  ให้กระทรวง พม.เป็นที่พึ่งของประชาชน”  พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

 

Adul_Saengsingkaew6_resize.JPG

Adul_Saengsingkaew7_resize.JPG


หลังจาก พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวเสร็จ  ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่อดีต รมว.พม.  ด้านนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผอ.พอช.  ได้มอบรูปภาพ พล.ต.อ.อดุลย์ที่เข้าร่วมและเป็นประธานในโครงการต่างๆ  ที่ดำเนินงานโดย พอช.  เช่น  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง  โครงการปทุมธานีโมเดล  โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ  ฯลฯ  จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ได้ลงมารับมอบดอกไม้จากข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่มาร่วมงานด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน  พ.ศ.  2497 ที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง 7 คนของนายอุดม  และนางอัมรา  แสงสิงแก้ว  จบการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนอนุบาลนครพนม  ประถมศึกษาจากโรงเรียนสุนทรวิจิตร, มัธยมศึกษาจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา

เป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 29 หลังจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้เข้ารับราชการที่กรมตำรวจ  ทำหน้าที่รอง สวป.สน.ปทุมวัน  ในปี 2519  ระหว่างนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเข้มแข็ง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนด้วยความสุจริต  ยุติธรรม  เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนเป็นอย่างมาก  ต่อมาในปี 2526 ร.ต.อ.อดุลย์ได้ทำหนังสือถึงกรมตำรวจ  เพื่ออาสาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารที่ อ.นาแก จ.นครพนม ซึ่งขณะนั้นมีสถานการณ์ก่อการร้ายรุนแรง ร.ต.อ.อดุลย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านปราบปรามอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจนได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนประดับเปลวระเบิด

จากนั้นได้ย้ายไปเป็นสารวัตรสถานีตำรวจภูธร กิ่ง อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ขณะที่รับราชการที่จ.มุกดาหาร ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้นำตำรวจภายใต้การบังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียนราษฎร์ ช่วยพัฒนาหมู่บ้าน ช่วยเกี่ยวข้าว สร้างธนาคารข้าว ดูแลประชาชนผู้เจ็บป่วย สอนหนังสือเด็กนักเรียน จนกระทั่งประชาชนให้ความรักความไว้วางใจเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีระเบียบวินัย   มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีจิตสำนึกสาธารณะ  มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร  ส่งผลให้พื้นที่ปราศจากโจรผู้ร้าย  ประชาชนมีความอบอุ่นใจและสุขสงบ  ส่งผลให้ ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้วได้รับรางวัลตำรวจดีเด่นในปี 2526 และได้รับยกย่องให้เป็น ‘คนไทยตัวอย่าง’ ของมูลนิธิธารน้ำใจ ในปี 2527

นอกจากผลงานด้านพิทักษ์สันติราษฎร์แล้ว  พล.ต.อ.อดุลย์ยังเรียนจบปริญญาโทด้านพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ, จบวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ 33, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 42, จบหลักสูตรมินิครุศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และหลักสูตรความเป็นเลิศของนักบริหาร มธ. สถาบันวิทยาลัยตลาดทุนรุ่น 5

พล.ต.อ.อดุลย์ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555   และเมื่อคณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  เข้ามาบริหารประเทศ  พล.ต.อ.อดุลย์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557-23 พฤศจิกายน  2560 

ผลงานที่ พล.ต.อ.อดุลย์ได้รับการยกย่องในระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ก็คือ  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่ด้อยโอกาส  ทั้งคนชรา  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  คนตาบอด  คนไร้บ้าน  โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยทั้งในเมืองและชนบท  โดยผ่านโครงการต่างๆ ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ดำเนินการ  เช่น  โครงการบ้านมั่นคงชนบท  โครงการบ้านพอเพียง  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  โครงการปทุมธานีโมเดล  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมฝั่งเจ้าพระยา

ก่อนการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พล.ต.อ.อดุลย์ได้ผลักดันยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ  ระยะเวลา 20 ปี  (พ.ศ.2560-2579) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว  มีวิสัยทัศน์ว่า  “ภายในปี 2579 ประชาชนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือน  จะต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
Adul_Saengsingkaew8_resize.JPG

Adul_Saengsingkaew9_resize.JPG

Adul_Saengsingkaew10_resize.JPG

Adul_Saengsingkaew11_resize.JPG

Adul_Saengsingkaew12_resize.JPG

Adul_Saengsingkaew13_resize.JPG

Adul_Saengsingkaew15_resize.JPG

Adul_Saengsingkaew16_resize.JPG

IMG_1898_resize.JPG

 

159A2005_resize.JPG

159A2008_resize.JPG

159A2093_resize.JPG

159A2111_resize.JPG

159A2174_resize.JPG

159A2204_resize.JPG

159A2206_resize.JPG

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter