playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
World_Habitat_Day1_resize.JPG

ถนนราชดำเนิน/ เครือข่ายสลัม 4 ภาคชี้ผลกระทบที่อยู่อาศัยคนจนทั้งในเมืองและชนบท  ยื่น 5 เสนอ ให้รัฐบาลสนับสนุนที่ดินของรัฐนำมาแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนมือง เช่น ที่ดินสาธารณะ  ที่ดินการรถไฟฯ  ที่ดินการท่าเรือ  นำมาแบ่งปันให้ชุมชนได้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงระยะยาว  ให้สนับสนุนงบประมาณ   และกระบวนการในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านมั่นคงที่ชุมชนมีส่วนร่วม  ขณะที่ปลัดกระทรวง พม.และ ผอ.พอช.ออกมาพบผู้ชุมนุมพร้อมนัดหมายประชุมกับตัวแทนสลัม 4 ภาคเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยต่อไป

สหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World Habitat Day’  เริ่มขึ้นในปี  2532  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  และเพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัย  แต่เนื่องจากในปีนี้ตรงกับช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  เครือข่ายสลัม 4 ภาคจึงเลื่อนมาจัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

โดยในวันนี้ (6 พฤศจิกายน 2560) เวลา 9.00 น. สมาชิกเครือข่ายสลัม 4 ภาคจากทั่วประเทศประมาณ 500 คน  ได้เดินทางมาที่หน้าที่ทำการสหประชาชาติ  ถนนราชดำเนิน  เนื่องในโอกาสวันที่อยู่อาศัยโลก  เพื่อยื่นข้อเสนอการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยให้แก่นายอังตอนีอู  กูแตรึช  เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  โดยมีตัวแทนองค์การสหประชาชาติออกมารับข้อเสนอ
World_Habitat_Day2_resize.JPG

นางนุชนารถ  แท่นทอง  ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค  กล่าวว่า  จากข้อมูลการสำรวจชุมชนแออัดในประเทศไทย  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในปี 2556  พบว่ามีชุมชนแออัดทั่วประเทศจำนวน 6,334  ชุมชน  ประชากรรวม 1,630,477  ครัวเรือน   ในจำนวนนี้มีผู้ที่ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยจำนวน 728,639 ครัวเรือน

“ในช่วงที่ผ่านมา  คนจนทั้งในเมืองและชนบทได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล  เช่น  นโยบายทวงคืนผืนป่า  ที่ผลักดันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตป่าออกมา  รวมทั้งการขีดแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดต่างๆ ทำให้มีการปั่นราคาที่ดิน  กว้านซื้อที่ดิน  และเวนคืนที่ดิน  ซึ่งนโยบายเหล่านี้ล้วนส่งผลให้หมู่บ้านในชนบทเกิดความล่มสลาย  กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ต้องอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในตัวเมือง  เช่นที่ตัวเมืองเชียงใหม่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เข้ามาอยู่ในชุมชนแออัดมากขึ้น”  ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาคยกตัวอย่าง

ในส่วนของชุมชนเมืองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  เช่น  โครงการพัฒนาระบบรางรถไฟ  โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่  เส้นทางสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา  โครงการศิริราช-ตลิ่งชัน  โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย  ฯลฯ  ซึ่งจะมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 7,000 ครัวเรือน   นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาย่านเศรษฐกิจใหม่  ย่านพระราม 3   โครงการคลองเตยคอมเพล็กซ์  ฯลฯ  ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้จะเกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินของคนจน

สำหรับข้อเสนอและแนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย   เครือข่ายสลัม 4 ภาคได้ยื่นข้อเสนอต่อองค์การสหประชาชาติและรัฐบาลไทย   ดังนี้  1.รัฐบาลต้องสนับสนุนที่ดินของรัฐนำมาแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนมือง เช่น ที่ดินสาธารณะ  ที่ดินของการรถไฟฯ  ที่ดินของการท่าเรือ  มาแบ่งปันให้ชุมชนได้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงระยะยาว  2.รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณ   และกระบวนการในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านมั่นคงที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

3.ตั้งกลไกการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยตามหน่วยงานที่กำกับดูแลรับนโยบาย เช่น กระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีรัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบ   4.แก้ไข  ยกเลิก  งดเว้น  กฎหมายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย และวิถีความเป็นอยู่ของคนจนเมือง เช่น กฎหมายไล่รื้อจากคณะปฏิวัติฉบับที่ 44  ปี พ.ศ.2502  ที่ตัดสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประชาชน   และคำสั่งของ คสช.ฉบับต่างๆ ด้วย  

และ 5.ผ่อนปรน  งดเว้นกฎหมายต่างๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ของคนจนเมืองในพื้นที่ขนาดเล็ก   ตามนโยบายโครงการบ้านมั่นคงที่คนจนมีศักยภาพในการมีที่ดินขนาดเล็ก  แต่ทำให้ผิดกฎหมายผังเมือง   และกฎหมายควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
World_Habitat_Day3_resize.JPG

ต่อมาเวลาประมาณ  11.00 น.  นายพุฒิพัฒน์   เลิศเชาวสิทธิ์  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นตัวแทน พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รมว.พม. พร้อมด้วยนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการ พอช.ได้เดินทางมาพบกับผู้ชุมนุมที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การสหประชาติ  พร้อมทั้งรับข้อเสนอจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค  โดยนายพุฒิพัฒน์กล่าวว่าจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปให้รัฐมนตรีพิจารณาและกำหนดวันนัดหมายประชุมร่วมกับตัวแทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค  เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยต่อไป

นายสิทธิชัย  คำประสิทธิ์  ตัวแทนชุมชนท่านเลี่ยม  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  ซึ่งมีชาวบ้านประมาณ 130 ครอบครัวปลูกบ้านบนที่ดินเช่าของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กล่าวว่า  ขณะนี้ชาวชุมชนทั้งหมดกำลังได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจากสถาบันฯ ได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับชาวบ้านมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อจะนำที่ดินไปใช้ก่อสร้างสถานศึกษา  โดยที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 37 ไร่  ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้เจรจากับทางสถาบันฯ เพื่อขอแบ่งปันที่ดินโดยการเช่าที่ดินแปลงเดิมเนื้อที่ 7 ไร่  เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย  แต่ทางสถาบันฯ ได้ปฏิเสธ  โดยยืนยันว่าจะเอาที่ดินทั้ง 37 ไร่ไปใช้ประโยชน์

“ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ขอความช่วยเหลือ  โดยขอให้ปลัดกระทรวง พม.เป็นคนกลางเจรจากับทางสถาบันฯ แล้ว  แต่ไม่ได้ผล  ผมจึงอยากขอให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือชาวบ้านด้วย   เพราะพวกเราไม่มีที่ไป  หากทางสถาบันฯ ไม่แบ่งปันที่ดินให้พวกเราเช่าเพียง 7 ไร่  พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน”  ตัวแทนชาวชุมชนท่านเลี่ยมกล่าวWorld_Habitat_Day4_resize.JPG
World_Habitat_Day5_resize.JPG
World_Habitat_Day6_resize.JPG

World_Habitat_Day7_resize.JPG

World_Habitat_Day8_resize.JPG

World_Habitat_Day9_resize.JPG

World_Habitat_Day10_resize.JPG

World_Habitat_Day11_resize.JPG

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร พอช.

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter