playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

       

P_20170828_111502_resize.jpg

   วันที่ 28 สิงหาคม 2560  คณะทำงานบ้านมั่งคงตำบลปูยู ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช. อบต.ปูยู ร่วมเปิดบ่อบาดาล  และมอบบ้านให้สมาชิกโครงการที่เกาะปูยู  โดยมีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล  นายอัมพรแก้วหนู  ผู้อำนวยการภาคใต้ พอช. พร้อมปลัดอบต.ปูยู เครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดสตูล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร กว่า 200 คน ร่วมเปิดบ่อบาดาล และบ้านมั่นคงของชาวประมงพื้นบ้านที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ที่บ้านแหลมดินและตันโหยงกาโปย บนเกาะปูยู

            นายณัฏวุฒิ โตะดิน ประธานคณะทำงานบ้านมั่นคงตำบลปูยู กล่าวว่า  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาสาธารณูปโภค วงเงิน 27.9 ล้านบาท เมื่อปลายปี 2558 สำหรับสมาชิกในตำบลปูยู 508 หลังคาเรือน โดยเป็นบ้านที่เกาะยาว หรือ ต.ปูยู หมู่ 1 จำนวน 143 หลังคาเรือน ที่หมู่ 2 บนเกาะปูยู 156 หลังคาเรือน และหมู่ 3 บนเกาะปูยูเช่นกัน จำนวน 209 ครัวเรือน ซึ่งมีทั้งบ้านที่ต้องการสร้างใหม่และปรับปรุงต่อเติม


            โดยมีคณะทำงานบ้านมั่นคงตำบลปูยูจำนวน 19 คน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนผู้เดือดร้อนจาก 3 หมู่บ้าน รวม 15 คน ตัวแทนของท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ 4 คน (ป่าชายเลน โรงเรียน อนามัย อบต.) เป็นกลไกในการดำเนินงาน มีการพัฒนาการออมและสวัสดิการชุมชนให้กับสมาชิกในโครงการ พร้อมส่งเสริมระบบกลุ่มย่อยในแต่ละหมู่บ้าน                     

    ปัจจุบันมีบ้านที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสร้างใหม่และปรับปรุงต่อเติมรวม 139  ครัวเรือน ส่วนมีการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ดำเนินการแล้วเสร็จคือสะปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือบ้านเหนือ ราคาก่อสร้างรวม 678,560 บาท การสร้างบันไดขึ้นลงมัสยิดที่เกาะยาว การซ่อมปรับปรุงที่ละหมาดที่เกาะปูยู    การพัฒนาทุนชุมชนด้วยการส่งเสริมการออม ปัจจุบันมีเงินทุนจากการออมของสมาชิกรวม 1,285,820 บาท  คือเป็นเงินออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย 337,320 บาท ออมสัจจะจำนวน 88,780 บาท กองทุนรักษาดินและบ้านจำนวน 88,780 บาท ออมเพื่อสวัสดิการจำนวน 13,5390 บาท และกองทุนหมุนเวียนเพื่อที่อยู่อาศัย (งบอุดหนุน)  จำนวน 635,550 บาท  

   สำหรับการเปิดบ่อบาดาลในวันนี้  ที่บ้านแหลมดิน บนเกาะปูยู  ใช้งบประมาณจากโครงการบ้านมั่นคงกว่า 400,000 บาท เพื่อแก้ความเดือดร้อนเรื่องน้ำกินและน้ำใช้ให้ชาวบ้าน 33 หลังเรือน  โดยมีนายกาศา อิศาลาและน้องสาว ได้มอบที่ดินในจุดขุดบ่อบาดาลและสถานที่เก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำของเพื่อนบ้าน  ทั้งนี้ใน 1 ชั่วโมงจะเก็บน้ำได้ 1,000 ลิตร ซึ่งสามารถช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนได้เป็นอย่างมาก

ampon_5.jpg

 นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล  กล่าวว่า  เมื่อชุมชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้ว  อยากให้สมาชิกช่วยกันรักษาบ้านและดูแลชุมชนให้สะอาดด้วย โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ

ampon_1.jpg

 ด้านนายอัมพร แก้วหนู ผู้อำนวยการภาคใต้ พอช. กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงเป็นงานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล  พอช.ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนชุมชน ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จเพียงพอช.กับชุมชน  ที่ผ่านมางานบ้านมั่นคงประสบความสำเร็จ เพราะผู้เดือดร้อนเป็นหลักในการดำเนินการบนความร่วมมือของท้องถิ่น ท้องที่ ราชการและหน่วยงานที่ดูแลเรื่องที่ดิน  ดังเช่นที่ตำบลปูยูที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย รวมทั้งทหารเรือในพื้นที่
ampon_4_resize.jpg

 นายเจะหมาด หนูคูสุก อายุ 62  ปี ชาวประมงพื้นบ้าน หนึ่งในสมาชิกของบ้านมั่นคงตำปูยู ที่ได้รับมอบบ้านในวันนี้ กล่าวว่าบ้านของตนสร้างใหม่ขนาด 9X9 เมตร ใช้เงินกว่า 200,000 บาท  ในการสร้างใหม่ทั้งหมด โดยเป็นงบจากบ้านมั่นคง 100,000 บาท ที่เหลือตนเป็นคนออกเอง  และมีการคืนทุนเข้ากองทุนของชุมชนแล้วเดือนละ 1,000 บาท  จากรายได้ที่ออกเรือเดือนละประมาณ 15-20 วัน


  นายยะกาโกป เตะปูยู  หัวหน้าช่างชุมชน กล่าวว่า สิ่งที่ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจมากที่สุดจากโครงการบ้านมั่นคง นอกจากเรื่องบ้านแล้ว คือมีการซ่อมปรับปรุงสถานที่ละหมาดของชุมชน  โดยใช้งบในโครงการบ้านมั่นคง 100,000 กว่าบาทและชาวบ้านร่วมสมทบเกือบ 200,000 บาท  ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนพัฒนาชุมชน ทั้งในเรี่องที่อยู่อาศัย สถานที่สำคัญทางศาสนา  การช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำ   เพราะทั้งเกาะปูยูและเกาะยาว ประชาชนเดือดร้อนในเรื่องน้ำมากที่สุด เช่นโรงเรียนบนเกาะปูยูนักเรียนต้องถือน้ำไปกินที่โรงเรียนเอง

 สำหรับแผนงานในการดำเนินงานในระยะต่อไปคือที่สำคัญคือ การสร้างโรงคัดแยกขยะที่เกาะยาว  การพัฒนาคูระบายน้ำ ถนนคสล.

P_20170828_104557_resize.jpg

P_20170828_101921_resize.jpg

P_20170828_121246_resize.jpg

P_20170828_121309_resize.jpg

ban_1_resize.jpg

banresize.jpg

ban_resize.jpg

 

ban2resize.jpg

ampon_2.jpg

ampon_3_resize.jpg

อุดมศรี ศิริลักษณาพร รายงานแบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter