playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

20170715_090234_resize.jpg

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวรัชรา เอียดศิริพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค (บริหาร)สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ งานพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้ลงพื้นที่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่รูปธรรมในด้านเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชนด้วยการจัดการร้านค้าชุมชนของตำบลท่าเสาที่ประสบความสำเร็จ เป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน  มีการก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน  ศูนย์สาธิตการเกษตร สถาบันการเงินชุมชน ในพื้นที่ดังกล่าวล้วนเป็นความสำเร็จที่สามารถต่อยอด ขยายผล เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นได้ศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบกองทุนสวัสดิการชุมชน การรักษาประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ การสร้างงาน สร้างอาชีพ ระบบการจัดการตลาดการจำหน่ายสินค้า การจัดการสถาบันการเงินชุมชน ในการนี้รูปแบบการจัดการร้านค้าขุมชนท่าเสาจึงเป็นพื้นที่ที่ควรได้ศึกษาและนำความรู้ที่มีในพื้นที่มาเป็นบทเรียนให้กับการพัฒนาแก่ชบวนองค์กรชุมชนในการยกระดับศักยภาพพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน  อย่างไรก็ตามจากการแลกเปลี่ยนหารือกับคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนก็ยังพบความต้องการในประเด็นของการพัฒนาระบบการจัดการและการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นโจทย์ให้ร่วมกันขบคิดและพัฒนาต่อไป ดังเช่นคำกล่าวว่า “งานพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุด”

20170715_090220_resize.jpg

20170715_091607_resize.jpg

20170715_091927_resize.jpg

20170715_094004_resize.jpg

20170715_131836_resize.jpg

 

IMG_20170715_091329_resize.jpg

IMG_20170715_105513_resize.jpg

รายงานโดย สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter