playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

เขตคลองเตย/  กรมบรรเทาสาธารณภัย  มูลนิธิดวงประทีป  เมอร์ซี่   พอช.  ร่วมสนับสนุนสร้างบ้านใหม่ให้ชาวชุมชนริมคลองวัดสะพาน  เขตคลองเตย  ที่ถูกไฟไหม้บ้านเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา  รวม 35 หลังๆ ละ 127,000 บาท  ขณะที่มีชาวบ้านเข้าร่วมสร้างบ้านใหม่ตามโครงการบ้านมั่นคงของ พอช. 15 หลัง 

                ตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนริมคลองวัดสะพาน  ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  เมื่อคืนวันที่  27  มกราคม  2560 ที่ผ่านมา   ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน  56 หลัง  ซึ่งต่อมาหน่วยงานต่างๆ เช่น  มูลนิธิดวงประทีป  มูลนิธิเมอร์ซี่  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ ‘พอช.’ ได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนให้ชาวบ้านได้สร้างบ้านใหม่นั้น

khlongtoei1_resize.JPG

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.  เวลา 9.00  น. ที่ชุมชนริมคลองวัดสะพาน  เขตคลองเตย   ได้มีพิธียกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ให้แก่ชาวชุมชนที่โดนไฟไหม้ชุมชน  และมอบงบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 35 หลังคาเรือน   โดยมีร้อยตำรวจโทประจักษ์  ศรีวรรธนะ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธี  นางประทีป  อึ้งทรงธรรม  ฮาตะ  เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป  นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  รักษาการผู้อำนวยการ พอช.  ผู้แทนเครือข่ายชุมชนในเขตคลองเตย  และชาวบ้านเข้าร่วมงานประมาณ 100   คน

นายจริน   มาลาขาว  ประธานชุมชนริมคลองวัดสะพาน   กล่าวว่า  ชุมชนริมคลองวัดสะพานมีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ 200  หลัง  อยู่ติดกับคลองพระโขนง  สภาพเป็นชุมชนแออัด  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  และมีรายได้น้อย  ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้จำนวน  56  หลัง (รวม 75  ครัวเรือน)  โดยมีบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ทั้งหลังจำนวน  35  หลังคาเรือน  ในจำนวนนี้มีบ้านที่ชาวบ้านจะสร้างเองจำนวน  20 หลัง  และอีก  15  หลังจะเข้าร่วมกับโครงการบ้านมั่นคงของ พอช. 

“หลังจากเกิดไฟไหม้แล้ว  คณะกรรมการชุมชนได้ร่วมกันสำรวจข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้าน  แล้วนำไปวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  โดยชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้มีความต้องการจะอยู่อาศัยในที่ดินเดิม  จึงตกลงจะสร้างบ้านใหม่  โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน  มีการออกแบบบ้านและผังชุมชนใหม่ร่วมกัน  เนื่องจากสภาพชุมชนเดิมมีความแออัด  มีทางเดินคับแคบ  จึงออกแบบใหม่ให้มีถนนและทางเดินคอนกรีตเข้าถึงชุมชน”  นายจรินกล่าว

khlongtoei4_resize.JPG

สำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่  เช่น  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนหลังละ 36,000  บาท  มูลนิธิดวงประทีปหลังละ  20,000 บาท  มูลนิธิเมอร์ซี่หลังละ  12,000   บาท   เงินบริจาคหลังละ  16,000   บาท  และ พอช.อุดหนุนงบช่วยเหลือไฟไหม้หลังละ 18,000 บาท  และงบอุดหนุนบ้านมั่นคงหลังละ  25,000 บาท   รวมงบสนับสนุนสร้างบ้านใหม่ทั้งหมดหลังละ  127,000  บาท   นอกจากนี้ พอช.ยังมอบงบประมาณสนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคชุมชน  เช่น  ไฟฟ้า  ถนน  ทางเดิน  ฯลฯ  รวม  750,000 บาท

                ส่วนแบบบ้านจะมีทั้งหมด  4 แบบ  คือบ้านแฝดชั้นเดียว,  บ้านแฝด 2 ชั้น,  บ้านเดี่ยวชั้นเดียว และบ้านแฝด 2 ชั้น  ขนาดเนื้อที่เท่ากัน  คือ 4 X 7 ตารางเมตร  ราคาค่าก่อสร้างตั้งแต่  133,325-243,520  บาท  ซึ่งขณะนี้บ้านที่ชาวบ้านก่อสร้างเองจำนวน 20 หลัง  ก่อสร้างเกือบจะเสร็จทั้งหมดแล้ว   ส่วนบ้านที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงจำนวน 15 หลัง  ขณะนี้ก่อสร้างงานฐานรากไปแล้ว 10 หลัง  ตามแผนงานการก่อสร้างทั้ง 15 หลังจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้  ทั้งนี้การสร้างบ้านใหม่นั้นเจ้าของบ้านจะต้องสมทบเงินเป็นค่าก่อสร้างและแรงงานอีกประมาณ 35,530 – 151,340 บาทต่อหลังตามแบบบ้านและวัสดุที่ใช้ในแต่ละบ้าน

                นอกจากนี้บ้านที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง  15 หลังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ‘สหกรณ์เคหสถานสร้างสรรค์พัฒนา’ เพื่อทำเรื่องขอเช่าที่ดินในนามสหกรณ์ฯ เพื่อปลูกสร้างบ้านกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ถูกต้อง   อัตราค่าเช่าราคาตารางวาละ 5 บาทต่อปี  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ  นอกจากนี้สมาชิกสหกรณ์ฯ จะต้องสะสมเงินเข้ากลุ่มครัวเรือนละ 100   บาทต่อเดือน  เพื่อใช้เป็นกองทุนในการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกัน


khlongtoei2_resize.JPG
                นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ   กล่าวว่า  เรื่องบ้านเป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์  ซึ่ง พอช.ได้ดำเนินการเรื่องบ้านมั่นคงมาตั้งแต่ปี 2546    และตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย  20 ปีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง พอช.รับผิดชอบประมาณ 1 ล้านครัวเรือนทั้งในเมืองและชนบทนั้น  พอช.จะเน้นให้ประชาชนผู้ที่เดือดร้อนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง  โดย พอช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้การสนับสนุน  เช่นเดียวกับการสร้างบ้านมั่นคงของชาวชุมชนริมคลองวัดสะพานในวันนี้  ซึ่งนอกจากจะมีการสร้างบ้านแล้วก็จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย  เช่น  เรื่องอาชีพ  การสร้างรายได้  การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  และยาเสพติด  

khlongtoei3_resize.JPGkhlongtoei5_resize.JPG

khlongtoei6_resize.JPG

khlongtoei7_resize.JPG

khlongtoei8_resize.JPG

 

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร พอช.

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter