playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

               19260760_1891350134242749_7912882737809193457_n.jpg

วันที่ 15 มิถุนายน 2560   คณะทำงานบ้านพอเพียงตำบลถ้ำพรรณราร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนจ.นครศรีธรรมราช สมาคมสื่อชุมชน  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ หรือพอช. จัดงานมอบบ้านพอเพียง ให้กับผู้แทน 13 ตำบล  ที่ดำเนินโครงการบ้านพอเพียงแล้วเสร็จในจ. นครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายอัมพร แก้วหนู  ผู้อำนวยการภาคใต้ พอช. นายอำเภอถ้ำพรรณรา   ผู้นำชุมชนนครฯ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานกว่า 150 คน ที่หมู่ 10 ตำบลถ้ำพรรณารา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

            นายสุภาพร ปรายราย  ผู้ประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จ.นครศรีธรรมราชและผู้นำตำบลถ้ำพรรณา กล่าวว่าบ้านพอเพียงจังหวัดนครฯ  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน รวมท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรชุมชนด้วยกันเอง  นอกเหนือจากที่พอช.สนับสนุนงบประมาณตำบลละ 550,000 บาท  และสร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนในตำบลไม่น้อยกว่า 30 หลัง   จึงต้องร่วมกับหลายฝ่าย  เพื่อให้การสร้างบ้านประสบความสำเร็จ  ในการบริหารจัดการ ได้ส่งเสริมเรื่องการออม การจัดสวัสดิการ และการคืนทุนเข้ากองทุนของชุมชนในตำบล  ทั้งนี้แต่ละตำบลได้คำนึงถึงสมาชิกที่ยากลำบาก  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถคืนทุนได้  ก็ได้รับการยเว้น  ซึ่งที่ตำบลถ้ำพรรณรา มีสมาชิกที่ไม่ต้องคืนทุนสามคน และในภาพรมของ 13 ตำบล ในจังหวัดนครฯ มีเป้าหมายในการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านจำนวน 390  หลัง  ปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้ว 231 หลัง  จึงเป็นที่มาของการมอบบ้านพอเพียงในวันนี้ เป็นการให้กำลังใจต่อสมาชิกที่บ้านซ่อมสร้างเสร็จแล้ว  และคณะทำงานบ้านพอเพียง 13 ตำบล ที่ต้องขับเคลื่อนงานให้แล้วเสร็จ

nichom_resize.jpg

            นายนิคม นะราวี  สมาชิกบ้านพอเพียง หมู่ที่ 10 ตำบลถ้าพรรณรา ที่ได้รับมอบบ้านในวันนี้ด้วย ซึ่งบ้านของเขาเป็นสถานที่จัดงาน  เล่าว่าสภาพบ้านเดิมของเขาเก่า ทรุดโทรม  เนื่องจากเป็นบ้านเก่าที่ได้รับจากพ่อแม่มา 61 ปีแล้ว  เขามีอาชีพรับจ้างและมีฝีมือในการสร้างบ้าน เมื่อถูกเลือกให้เข้าโครงการบ้านพอเพียงจึงได้โอกาสในการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านด้วยงบประมาณ 30,000 บาท  ซึ่งนายสุภาพร ปราบราย เปิดเผยว่า นายนิคม นะราวี  เป็นผู้จิตสาธารณะในหมู่บ้าน เช่นเมื่อหลายปีที่แล้วเป็นผู้บุกเบิกสร้างถนนสาธารณะในหมู่บ้าน    บุกเบิกการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน  จากศาลาไม้ทำด้วยเสาไม้ไผ่ หลังคามุงจากและหาครูจิตสาธารณะช่วยสอนเด็กเล็กในหมู่บ้านจำนวน 2 คน    ซึ่งสิ่งที่เขาบุกเบิกได้รับการสานต่อจากท้องที่และองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราในเวลาต่อมาถึงปัจจุบัน

Amphur.JPG

          นายอัมพร แก้วหนู ผู้อำนวยการภาคใต้ พอช. กล่าวว่า โครงการบ้านพอเพียง เป็นโครงการหนึ่งในยุทธศาสตร์แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 10 ปีของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ปํญกาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชชนบท  เป้าหมาย 352,000 เรือน ภายใน 10 ปี  หรือภายในปี 2568    และบ้านพอเพียงได้รับงบประมาณน้อยมากเมื่อเฉลี่ยต่อหลังคาเรือน  ในหลายพื้นที่สำเร็จได้ เพราะได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ แรงงาน และความรู้จากคนในพื้นที่ช่วยกัน

nichomtada_resize.JPG

           ในช่วงสุดท้ายของการจัดงาน  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  และนายอัมพร แก้วหนู ผู้อำนวยการภาคใต้ พอช. ได้มอบบ้านพอเพียง  ให้กับผู้นำชุมชน 13 ตำบล ที่ดำเนินโครงการบ้านพอเพียง   คือตำบลปากแพรก ตำบลกะปาง เทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลยางค้อม ตำบลบางจาก ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลท่าพระจะ ตำบลน้ำตก ตำบลนาวา ตำบลนาทราย ตำบลถ้าพรรณรา ตำบลควนชะลิก ตำบลเขาแก้ว      พร้อมกันนี้ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันมอบเงินเป็นทุนในการสร้างบ้านพอเพียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย พร้อมการให้กำลังใจและการสนับสนุนนโยบายบ้านพอเพียงจาก นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

          ทั้งนี้ในภาพรวมของการดำเนินงานบ้านพอเพียงในจ.นครศรีธรรรมราช  ในหลายพื้นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แรงงาน ความรู้ จากเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้างร้าน ค่ายมวย ผู้มีจิตศรัทธา  เครือข่ายองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน  สถาบันการเงินชุมชน   เป็นต้น   เป็นการบูรณาการกับงบประมาณที่พอช.ได้สนับสนุน 7.15 ล้านบาท  เพื่อบ้านพอเพียงใน 13 ตำบล ดังกล่าวแล้วอุดมศรี ศิริลักษณาพร รายงาน  

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter