playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

กาญจนบุรี:  ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก พอช.ร่วมหน่วยงาน ภาคี มอบบ้านพอเพียงพี่น้องเมืองกาญจน์ รวม  186  ครัวเรือน  ย้ำเป็นเครื่องมือสร้างความร่วมมือของหน่วยงาน สร้างบ้านได้มากกว่าคำว่าบ้าน

21681.jpg

          วันที่ 14 มิถุนายน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9  มลฑลทหารบกที่ 17 จ.กาญจนบุรี แกนนำชุมชน ร่วมกันมอบบ้านพอเพียงชนบท จ.กาญจนบุรี ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ จำนวน 186 ครัวเรือน จาก17 ตำบล

          นายธีรพงศ์  พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  กล่าวว่า ที่ผ่านมา พอช.มีกระบวนการพัฒนาโครงการและดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคกลางและตะวันตก จำนวน 2,000 ครัวเรือน (รวมทั่วประเทศกว่า 10,000 ครัวเรือน) โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม ไม่มั่นคง  โดยมีกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อน  โดยชุมชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  ตอบรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย  เป้าหมายเพื่อให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใน 10 ปี

          นายธีรพงศ์กล่าวอีกว่า  พอช.ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่มากนัก แต่งบประมาณนี้สามารถให้พี่น้องรวมกลุ่ม ร่วมมือกันเป็นจุดต่อเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการที่จะร่วมกันสร้างบ้านพอเพียงเพื่อพี่น้องในชุมชน  ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้างบ้านเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างบ้านที่ได้มากกว่าคำว่าบ้าน กล่าวคือ สามารถให้คนจนลุกขึ้นมามีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาตัวเองได้ สร้างบ้านแล้วทำให้หน่วยงานต่างๆ มาช่วยกันทำงานตามแนวทางประชารัฐ  

“สร้างบ้านแล้วทำให้สามารถนำทุนต่างๆ ในชุมชนมาใช้  และยกระดับให้มีคุณค่าและมีค่ามากกว่าทุนเงิน เช่น  ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญา ทุนสิ่งแวดล้อม  เอาออกมาใช้ในการสร้างบ้าน เมื่อสร้างบ้านเสร็จก็ร่วมกันทำให้เกิดผลอื่นๆตามมา  เช่น  ทำให้เศรษฐกิจในสังคมดีขึ้นได้อย่างไร  เกิดความปลอดภัยในสังคมอย่างไร ปัญหา     ยาเสพติด  หรือปัญเยาวชนหาดีขึ้นได้อย่างไร  และนำไปสู่อีกหลายๆ เรื่องได้  โดยในอนาคตโครงการบ้านพอเพียงชนบทจะไม่ใช่โครงการของ พอช.  แต่จะเป็นโครงการของพี่น้อง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ที่จะร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”  นายธีรพงศ์กล่าว

21682.jpg

21683.jpg

 

วิวัฒน์ เจนชัย รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter