playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
S__20553805.jpg
วันนี้(15มิ.ย.2560) เวลา 13.00 น. สำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กชุมชนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) นำโดย นายธนชัย อาจหาญ ผู้จัดการสำนักฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบัณฑิตคืนถิ่น ในการร่วมกันออกแบบทิศทางการทำงานของบัณฑิตที่จบ แล้วไปออกแบบพัฒนาชุมชน และสังคม  ในพื้นที่ถิ่นกำเนิดตนเอง และที่สามารถไปพัฒนาท้องที่ท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นต้นแบบการทำงานให้กับชุมชนและเด็กรุ่นใหม่ ในการรักบ้านเกิด

พร้อมกันนั้นบัณฑิตคืนถิ่น ที่ผ่านการอบรม ร่วม 4 รุ่น ทีจบมาเล่าสู่กันฟัง แนวคิด แนวทาง  งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาสังคม แต่ละพื้นที่ของตนเอง กว่า 40 ท่าน ทั้ง4 รุ่น ที่เป็นตัวแทนเข้ามาเล่าสู่กันฟัง แนวคิด รักชุมชน รักพื้นที่ รักบ้านเกิด โดยการใช่ นวัตกรรมทางความคิด สู่การพัฒนาชุมชน ในด้านอาหาร ที่อยู่ วิถีชีวิต การเกษตร การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ฯลฯ

บัณฑิตคืนถิ่น เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนประสบการณ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด ให้ชุมชนทำงานชุมชน เพื่อชุมชน และการพัฒนาอย่างยื่น และร่วมกันกำหนดทิศทางการบูรณาการคนรุ่นไหม่ ในอนาคตให้เด็กรุ่นใหม่ ร่วมทั้งส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาสังคมในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคงของมนุษย์

.....................

สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม รายงาน
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter