playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

นำร่องการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลเนินขาม “ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมคนตำบลเนินขาม”อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Slide2.JPG

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท(คปอ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลเนินขาม  โดยมีตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนมาร่วมเรียนรู้จำนวน 2 ตำบล และมีผู้เข้าร่วมเรียนรู้จากพื้นที่ตำบลรูปธรรมจังหวัดชัยนาทจำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมือง (ลาวเวียงบ้านเนินขาม)

นายกิตติ อดิสรณกูล นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม กล่าวว่า ประวัติบ้านเนินขาม มาจากประเทศลาวประชาชนได้อพยพมาจากเวียงจันทร์ สมัยรัชกาลที่ 3 ที่แรกที่มาอยู่คืออำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเกิดโรคระบาด ก็ถอยล้นมาที่บ้านโคก บ้านขาม จังหวัดสุพรรณบุรี และมาบ้านหนองแห้ว จังหวัดชัยนาท และเกิดไฟไหม้ และย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้ คือ มีเนินและมีต้นมะขามใหญ่ จึงใช้ที่ตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยและบรรพบุรุษที่อพยพมามีความรู้ในเรื่องการทอผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาติดตัวมาด้วย และมีอัตลักษณ์การใส่เสื้อจกหม้อ “ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า จุกหม้อ” ลักษณะสำคัญเป็นผ้าดิบ ไหล่ตก มีด้ายสีแดงของชายเสื้อ แขนเสื้อที่มีด้ายสีแดงเอาด้ายไว้ผูกห้อยปลาด้วย และ ผ้าข้าวม้า 5 สี และผ้าซิ่นตีนจกที่มีภูมิปัญญามาจนถึงปัจจุบันและพี่น้องตำบลเนินขามยังคงอนุรักษ์ภาษาถิ่นและการทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของคนตำบลเนินขามมาจนถึงวันนี้

นางทิฆัมพร ศรีเดช คณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลเนินขาม กล่าวว่า ตำบลเนินขามมีสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตำบลมากมาย ในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม ไม่ว่าประเพณีวัฒนธรรมที่คนเนินขามสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น ภาษาถิ่นลาวเวียงที่ยังคงอยู่และอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ฟังและพูดภาษาถิ่นลาวเวียงให้คงอยู่ต่อไปและอนุรักษ์การทอผ้าลายดั้งเดิม คือ ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้า 5 สี  เสื้อจกหม้อและหมอนขวาน ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเนินขาม โดยมี ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง “ลาวเวียงบ้านเนินขาม”เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้มาเรียนรู้เรื่องการทอผ้า  นอกจากนี้บ้านเนินขามยังมีประเพณีแห่นาคโดยให้พ่อนาคขี่ม้า ขี่ช้าง ประเพณีแห่นางแมว นางกวัก การบายสีสู่ขวัญรับแขกแก้วผู้มาเยือน การทำบุญกลางบ้าน เสียเคราะห์ต่อชะตา ประเพณีผิดผี เป็นต้น นอกจากนี้บ้านเนินขามขึ้นชื่อเรื่องสาวงาม จึงมีการแต่งกลอนจากผู้มาชม คือ สาวสวยเนินขาม สาวงามห้วยซุง สาวแบกกระบุงบ้านเชี่ยน สาวเพี้ยนหันคา ใครมาเยี่ยมชมแล้วอยากมาเป็นเขยบ้านเนินขาม และยังมีสิ่งดีๆที่ยังคงอยู่คู่กับชุมชน คือ บ่อแก้วบ่อน้ำสามประการ หรือ“ส่างสามหน่วย”ที่เมื่อสมัยก่อนเป็นบ่อน้ำที่เลี้ยงดูคนบ้านเนินขามทั้งตำบลและซึ่งมีการประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมาลีศรีเนินขาม ที่มีกลิ่นหอมมาก เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป มีศาลาเก่าเสาไม้ร้อยต้น(ศาลาไม้) ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยนาทซึ่งอยู่ที่วัดเนินขามยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และถ้าสนใจจะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ซึ่งยังคงมีสภาพที่เป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังมีสัตว์ป่าคงอยู่มากมาย

Slide4.JPG

แผนการขับเคลื่อนงานของตำบลเนินขาม   โดยได้กำหนดเป้าหมายร่วมที่อยากให้คนเนินขามมีความสุข คือ ต้องการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป ต้องการมีให้การจัดระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สร้างคน ต้นกล้า เด็กรุ่นใหม่ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของคนเนินขาม คือ “ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจดี คนเนินขามมีรายได้เพิ่มขึ้น ”

จากการวิเคราะห์ค้นหาศักยภาพตำบลเนินขามเพื่อนำไปสู่การนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และแผนการพัฒนางานทุกมิติ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพัฒนากับหน่วยงานภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถถอดเป็นชุดองค์ความรู้การอนุรักษ์ภาษาถิ่นและการทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของคนตำบลเนินขามในการขยายผลต่อไป

Slide5.JPG

Slide6.JPG

Slide3.JPG
จรรยา  กลัดล้อม นักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชนจังหวัดชัยนาท รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter