playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ราษฎร์ธานี/ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสนับสนุนพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้เมื่อต้นปี 2560 รวม 7  จังหวัด 62 โครงการให้จัดทำแผนงานเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนตำบลละ 1 แสนบาท  ตั้งเป้าหมายให้แต่ละพื้นที่จัดทำข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวางแผนรับมือและป้องกันภัย  จัดตั้งอาสาสมัคร  ตั้งกองทุน  เกิดศูนย์ประสานงานและมีคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด  ด้านรองอธิบดี ปภ.เผยประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัย 2 หมื่นหมู่บ้านแต่เตรียมฝึกซ้อมป้องกันได้เพียงครึ่งเดียว  แนะใช้หลัก 3 ประสานป้องกันภัยพิบัติโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง                   ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดภาคใต้  โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2560&nbs...
วันนี้ (14 กันยายน) ที่มลฑลพิธีท้องสนามหลวง  เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขบวนองค์กรชุมชนจากจังหวัดราชบุรีและสระแก้ว  จำนวน 100 คน  ได้ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาบริการประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น.  โดยแบ่งหน้าที่กันทำงานตามเต๊นท์บริการต่างๆ  เช่น  บริการร่มกันแดด  บริการน้ำดื่ม  ทำงานครัว  ทำความสะอาด  ขนส่งวัสดุ-วัตถุดิบในการทำอาหาร  ทำขนม  เค้กกล้วยหอม  ทำอาหาร   และตักอาหารแจกจ่ายประชาชน นอกจากการร่วมแรง  ร่วมใจ  ปฏิบัติงานจิตอาสาในวันนี้แล้ว  ในวันที่ 18 กันยายนนี้  เจ้าหน้าที่ พอช. และขบวนองค์กรชุมชนจากภาคส่วนต่างๆ จำนวน  100  คน  จะมาร...
ปทุมธานี/ ลงเสาเอกโครงการที่อยู่อาศัย ‘ปทุมธานีโมเดล’ บนที่ดินราชพัสดุ 30 ไร่ที่ คสช.ใช้มาตรา 44 เพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกคลองหนึ่ง  ใช้งบประมาณ  99   ล้านบาทเศษ  เริ่มสร้างเฟสแรก 1 อาคาร  จำนวน  23 ครัวเรือน  จากทั้งหมด 3 เฟส  รวม  463  ครัวเรือน  ขณะที่พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ เตรียมมอบ ‘บ้านประชารัฐไทยมุสลิมสามัคคี’  จำนวน  98 หลัง  วันที่ 28 กันยายนนี้ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ  โดยเฉพาะที่บริเวณคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี  ซึ่งมีชาวบ้านปล...
สน.บางเขน/  กรมธนารักษ์เจ้าของที่ดินราชพัสดุแจ้งความดำเนินคดีผู้ปลูกบ้านรุกคลองลาดพร้าวอีก 57 ราย  เพิ่มจากที่แจ้งความไปแล้ว 16 ราย  ตาม กม.ที่ดินมาตรา 9  โทษจำคุก 3-5 ปี  รอง ผบชน.ยืนยันเอาผิดนายทุน  เจ้าของห้องเช่า  รวมทั้งแกนนำและผู้ที่ยุยงขัดขวางโครงการพัฒนาคลองเพราะเสียผลประโยชน์และหวังผลทางการเมือง  ด้านบริษัทรับเหมาสร้างเขื่อนระบายน้ำยืนยันหากไม่มีคนคัดค้านจะสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเสร็จกลางปี 2562 แน่นอน                 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ  โดยเฉพาะในคลองลาดพร้าว  ซึ่งมีการปลูกสร้างบ้านเรือนกีดขวางทางระบายน้ำ  จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม  รัฐบาลจึงมี...
๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคีสานพลังประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SCE-PGS ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรองรับมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งสถาบันพัฒนองค์กร (องค์การมหาชน)พอช.ร่วมมือเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเชิงพื้นที่และเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความยั่นยืน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ นำโดย ดร.อนุรักษ์ เรือนรอบ  ผู้จัดการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมนาชีพ ซึ่งมีการเรียนรู้ "สร้างความเข้าใจหลักการและเทคนิคการต...
ชุมชนลาดพร้าว45/ หลายหน่วยงานร่วมชี้แจงชาวบ้านกรณีมีกระแสข่าวจากกลุ่ม ‘ศรีสุวรรณ จรรยา’ ว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยค่ารื้อย้ายให้แก่ชาวบ้านที่ปลูกบ้านเรือนริมคลองลาดพร้าว-คลองบางซื่อในแนวก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมรายละ 2-3 แสนบาท  ยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายจ่ายเงิน เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ  ตามที่ ‘กลุ่มสิทธิชุมชนคนริมคลอง’  นำโดยนายศรีสุวรรณ  จรรยา  นักเคลื่อนไหวทางสังคม  ในฐานะประธานกลุ่มสิทธิชุมชนฯ  ได้ส่งทีมงานลงไปชี้แจงกับชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อในหลายพื้นที่ที่จะต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมของ กทม.  โดยบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวเขื่อนฯ  เพราะทางกลุ่มสิทธิชุมชนฯ ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยค่ารื้อย้าย...
               จังหวัดชัยนาท มีชุมชนเชื้อสายชาวลาวจากเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางที่ถูกกองทัพสยามกวาดต้อนครัวเรือนเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  แม้กาลเวลาจะผ่านไปกว่า 200  ปี  แต่ชุมชนชาวลาวเหล่านี้ยังคงสืบทอดประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  และชาติพันธุ์ของตนเอาไว้ได้หลายอย่าง  จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เช่น  การทอผ้า  การแต่งกาย  อาหารการกิน   การฟ้อนรำ  ตลอดจนภูมิปัญญาด้านสมุนไพร  และนำไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ตำบลเนินขาม  อำเภอเนินขาม  ชาวชุมชนส่วนใหญ่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์  ชาวบ้านจึงเรียกตัวเองว่า ‘ลาวเวียง’  แต่เดิมเมื่อครั้งโ...
ร้อยเอ็ด/ 8 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดสัมมนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ณ ห้องเดือนเต็ม อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อทบทวนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการชุมชน แลกเปลี่ยนสถานการณ์ ทำความเข้าใจทิศทางการทำงาน และไขปัญหาสวัสดิการชุมชนปี 2561 โดยมีเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน 20 จังหวัด คณะทำงานสวัสดิการชุมชนชาติ หน่วยงานภาคี และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประมาณ 100 คน ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ มีประมาณ 6,000 กองทุน สมาชิก 5 ล้านกว่าคน เงินกองทุนรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ในส่วนกองทุนสวัสดิการชุมชนเฉพาะภาคอีสาน มีประมาณ 2,000 กองทุน สมาชิก 2 ล้านกว่าคน เงินกองทุนรวม 1,145 ล้านบาท สามารถพัฒนารูปแบบการจัดสวสัดิการให้กับสมา...