playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหว-ชุมชนริมคลอง

          คลองลาดพร้าว-เขตจตุจักร/ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมงาน  “เปิดพื้นที่สร้างบ้านหลังใหม่   เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานชาวชุมชนริมคลอง”  รื้อบ้านที่ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ฯ ริมคลองลาดพร้าว  เพื่อสร้างบ้านใหม่อีก  113   หลัง  ขณะที่ พอช.สนับสนุนชาวบ้านสร้าง “บ้านประชารัฐริมคลอง”  เสร็จแล้ว 726 หลัง  จากเป้าหมาย 3,672 หลังภายในสิ้นปีนี้  ส่วนการสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมสร้างไปแล้ว 8 กม.เศษ  ตอกเสาเข็มแล้ว  8,050 ต้น  ขณะที่ กทม.เร่งบริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มให้เสร็จทั้ง 60,000 ต้นภายในสิ้นปีนี้  โดยปรับแผนหากชุมชนใดรื้อย้ายแล้วให้เข้าไปตอกเสาเข็มทันที เมื่อวันที่  2 เมษายน  ที่ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ...
เขตสายไหม/  ชูชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญเป็นต้นแบบ “บ้านประชารัฐริมคลอง”  บูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน  ทั้งรัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  สร้างบ้านเสร็จทั้งชุมชนแล้ว 65 หลัง  เตรียมขยายผลอีก 50 ชุมชน  รวม 7,081  ครัวเรือน  ขณะที่ รมว.พม.มอบทะเบียนบ้าน-บ้านกลาง  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาชุมชนที่บุกรุกพื้นที่ริมคลอง  โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทำแผนงาน “บ้านประชารัฐริมคลอง”  เพื่อรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนริมคลอง  และกทม.รับผิดชอบในการสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม   ทั้งนี้การสร้างบ้านใหม่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วหลายชุมชนตั้งแต่...
จ.นครปฐม/ เมื่อวันที่  24 มกราคม  2560 ที่บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก)  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  มีการบันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” โดยมี ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการ  การเคหะแห่งชาติ  นายจิรศักดิ์  พูลสง  ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  และนางสาวสุชาดา  จิตประสพเนตร  ประธานกลุ่มออมทรัพย์ราชผาทับทิมร่วมใจ  ร่วมบันทึกเทปครั้งนี้  โดยมีนางสาวปัฐมาภรณ์  หาญชาญชัย    เป็นผู้ดำเนินรายการ   มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับชาวชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยา  คาดว่าจะนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศใน...
ชุมชนสามัคคีร่วมใจ / ผอ.เขตบางเขนและภาคคีเครือข่ายร่วมงาน “เปิดพื้นที่  ลงขัน-ร่วมแรง-สร้าง-แปง-คน  คู  คลอง”  ที่ชุมชนสามัคคีร่วมใจ  ริมคลองลาดพร้าว  รื้อย้ายเพื่อสร้างบ้านใหม่อีก 34 หลัง  จากเดิมที่สร้างเสร็จแล้ว 95 หลัง  คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้  ด้าน พอช.สนับสนุนงบประมาณรวม 11 ล้านบาทเศษ วันที่ 17 มกราคม  เวลา 15.00 น. ที่ชุมชนสามัคคีร่วมใจ  ริมคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)  เขตบางเขน  มีการจัดงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง   “เปิดพื้นที่ “ลงขัน-ร่วมแรง-สร้าง-แปง-คน  คู  คลอง”  โดยมีนายสมบูรณ์  หอมนาน  ผู้อำนวยการเขตบางเขน  พันโทศรัทธา  นิลกำแหง  ผบ.กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11  รักษาพระองค์&n...