8. สมาชิกกองทุนสวัสดิการจ.สิงห์บุรีสมทบคนละ ๓๖๕ บาทมุ่งเชื่อมโยงตำบล จังหวัดและกองทุนประกันความเสี่ยง

กองทุนสวัสดิการจ.สิงห์บุรีเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยการให้สมาชิกจ่ายเงินสมทบที่ตำบล ๓๐๓ บาทสมทบจังหวัด ๑๒ บาท และเป็นกองทุนประกันความเสี่ยง ๕๐ บาท รวมคนละ ๓๖๕ บาท

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter