• 006
  • 003
  • 005
  • 002
  • การแก้ไขปัญหาที่ดิน
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรยั่งยืนภาคประชาชน
  • สภาองค์กรชุมชน
  • โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน (5 จังหวัดชายแดนใต้)
ประกาศ :

ProcureAnnouncedJobPostingsNews

สารคดีชุมชน

บ้านมั่นคงบ้านหัวแหลมพัฒนา หนึ่งในความภาคภูมิใจของ... บ้านมั่นคงบ้านหัวแหลมพัฒนา หนึ่งในความภาคภูมิใจของ พอช. 28 มกราคม 2558 |

บ้าน คือปัจจัยสี่ที่มนุษย์จำเป็นต้องมี หลายคนมีบ้านหรูเป็นเสมือนวิมาน แต่หลายคนยังไม่มีแม้แต่บ้านจะซุกหัวนอน ต้องอาศัยบ้านเช่า อาศัยญาติพี่น้อง คนเหล่...

อ่านต่อ...
คนบูโด “โค่นยาง” ทวงความเป็นธรรมบนที่ดินทับซ้อนอุท... คนบูโด “โค่นยาง” ทวงความเป็นธรรมบนที่ดินทับซ้อนอุทยานฯ 28 มกราคม 2558 |

“ถ้าไม่ปลูกยางใหม่วันนี้ลูกผมอาจจะไม่ได้เรียน ถ้าไม่โค่นวันนี้ลูกผมอาจได้เรียนแค่ ป.6 ที่ต้องโค่นวันนี้เพราะอีก 7 ปี ข้างหน้าลูกจะได้มีทุนการศึกษา เ...

อ่านต่อ...
มูลนิธิหัวใจอาสา ภาคีเครือข่าย จัดเดินวิ่งการกุศล ... มูลนิธิหัวใจอาสา ภาคีเครือข่าย จัดเดินวิ่งการกุศล “เดิน-วิ่ง... 27 มกราคม 2558 |

มูลนิธิหัวใจอาสา ภาคีเครือข่าย จัดเดินวิ่งการกุศล “เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 5” รักคือการให้ ... ปัน15 ก.พ. นี้ ที่สวนรถไฟ ชวนคนไทยเ...

อ่านต่อ...
จ.น่าน ส่งมอบข้อเสนอ “ชุมชนจัดการตนเอง” ต่อคณะกรรม... จ.น่าน ส่งมอบข้อเสนอ “ชุมชนจัดการตนเอง” ต่อคณะกรรมาธิการปฏิร... 26 มกราคม 2558 |

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ประชาชนคนน่านและเครือข่ายน่านจัดการตนเองได้ส่งมอบข้อเสนอให้กับคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู...

อ่านต่อ...
คนน่านกับการปฏิรูปประเทศไทย... คนน่านกับการปฏิรูปประเทศไทย 26 มกราคม 2558 |

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค...

อ่านต่อ...
“โนว เจีย เมียน เซาะ”(อยู่ดีมีสุข) สภาสุรินทร์เตรี... “โนว เจีย เมียน เซาะ”(อยู่ดีมีสุข) สภาสุรินทร์เตรียมขับเคลื่... 26 มกราคม 2558 |

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ขบวนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมเครือข่ายเรื่องการขับเคลื่อน “โนว เจีย เมียน เซาะ” (อยู่ ดี มี สุข) ณ ห้องรา...

อ่านต่อ...
สภาแกใหญ่ จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานผ้าทอ จ.เลย... สภาแกใหญ่ จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานผ้าทอ จ.เลย 26 มกราคม 2558 |

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สภาองค์กรชุมชนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้พาคณะกรรมการสภาฯ จำนวน ๙ คน ศึกษาดูงานกลุ่มทอผ้าฝ้ายไทเลยบ...

อ่านต่อ...
สภาองค์กรชุมชนตำบลปราจีนบุรีเตรียมดันสภาพลเมือง ... สภาองค์กรชุมชนตำบลปราจีนบุรีเตรียมดันสภาพลเมือง 23 มกราคม 2558 |

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีการประชุมคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดปราจีนบุรี โดย นายฉลองรัฐ ทองบุราญ ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบล จ...

อ่านต่อ...
Quick win สิทธิในการจัดการทรัพยากร ฯ... Quick win สิทธิในการจัดการทรัพยากร ฯ 23 มกราคม 2558 |

   ประเทศไทยมีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยถึง 25 เท่า ปฏิเสธไม่ได้ว่า สาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจากปัญหาความไม่เป็นธรรมในการถือครองและใช้ประโยชน์จากที่ดิ...

อ่านต่อ...
คนบูโดประกาศ “โค่นยาง” ที่ดินทับซ้อนอุทยานฯ ทวงควา... คนบูโดประกาศ “โค่นยาง” ที่ดินทับซ้อนอุทยานฯ ทวงความเป็นธรรม 22 มกราคม 2558 |

คนบูโดประกาศ “โค่นยางพารา” ในเขตอุทยานฯ กระตุกการแก้ปัญหาที่ดินบูโดไม่คืบ!!! เรียกร้อง 3 นายพล ลงพื้นที่แสดงความจริงใจ หลังตัดยางต้นแรกให้เวลารัฐบาล 1...

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน