• banner newweb nat002 0
  • slide-01
  • slide-02
  • slide-03
  • slide-04
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

etda210458 1

ประกาศ :

ProcureAnnouncedJobPostingsNews

สารคดีชุมชน

เชิญร่วมงานประชุมวิชชาการ 9 ปี หัวข้อ "ปฏิรูประบบส... เชิญร่วมงานประชุมวิชชาการ 9 ปี หัวข้อ "ปฏิรูประบบสุขภาพ... 30 เมษายน 2558 |

เชิญท่านทุกสนใจวิชชาการ 9 ปี ในหัวข้อ "ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย" ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558  ณ อาคารอิมแพคฟ...

อ่านต่อ...
ความก้าวหน้าและพิธีเปิดสถานีสูบน้ำชุมชน โครงการสนั... ความก้าวหน้าและพิธีเปิดสถานีสูบน้ำชุมชน โครงการสนับสนุนการพั... 29 เมษายน 2558 |

เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายอัมพร แก้วหนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค...

อ่านต่อ...
สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมแผนพัฒนา... สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิ... 29 เมษายน 2558 |

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่สถาบันการเงินบ้านโสน ตำบลหนองยัส อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมกระบวนการจัดทำ...

อ่านต่อ...
สื่อสวีเดน ลงพื้นที่โคกยาว หวั่นผลกระทบชาวบ้านจากค... สื่อสวีเดน ลงพื้นที่โคกยาว หวั่นผลกระทบชาวบ้านจากคำสั่ง คสช. 27 เมษายน 2558 |

วันที่ 25 – 27 เม.ย.58 ผู้สื่อข่าวจากประเทศสวีเดน MR.MARTIN SCHIBBYE มาติน ซิบบาย หัวหน้ากองบรรณาธิการสำนักข่าว blank spot project ลงพื้นที่ชุมชนโคกยา...

อ่านต่อ...
หลัก 8 ประการของร่าง พรบ.สวัสดิการชุมชน... หลัก 8 ประการของร่าง พรบ.สวัสดิการชุมชน 27 เมษายน 2558 |

                  ในช่วงของการปฏิรูปประเทศที่ผ่านมา  เรื่องที่เกี่ยวกับการออมและสวัสดิการเป็นประเด็นที่ถูกเสนอเข้าสู่การปฏิรูปหลายแนวคิดด้วยกัน  ซ...

อ่านต่อ...
สภาฯตำบลบางเดชะ ใช้สมุนไพรเป็นทุนพัฒนาเศรษฐกิจชุมช... สภาฯตำบลบางเดชะ ใช้สมุนไพรเป็นทุนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนร่วมกับอภ... 27 เมษายน 2558 |

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้มีการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบางเดชะ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนของตำบล  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 2 ต.บางเด...

อ่านต่อ...
ขบวนสวัสดิการชุมชนปราจีนฯยกข้อมูลชุมชนเป็นหัวใจ พั... ขบวนสวัสดิการชุมชนปราจีนฯยกข้อมูลชุมชนเป็นหัวใจ พัฒนาสู่สถาบ... 27 เมษายน 2558 |

เมื่อวันที่ 23 -24 เมษายน พ.ศ.2558 คณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุ...

อ่านต่อ...
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแซง หนุนทอเสื่อสร้างอาชี... กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแซง หนุนทอเสื่อสร้างอาชีพเสริม 27 เมษายน 2558 |

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนหนุนเสริม กิจกรรมของสมาชิกกองทุน กลุ่มทอสื่อ ชุมชนชาวบ้านไค่นุน  ตำบลนาแซง  เพื่อสร...

อ่านต่อ...
เครือข่ายแม่หญิง จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย... เครือข่ายแม่หญิง จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังขั... 27 เมษายน 2558 |

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เครือข่ายแม่หญิงจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับเครือข่ายสื่ออาสาสุรินทร์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ที่บ้านประทัดบุ บ้านเลขที่ 40 หมู่ 17...

อ่านต่อ...
สภาฯแกใหญ่ศึกษาดูงาน บ้านมั่นคงรุ่งเรืองพัฒนาจันทบ... สภาฯแกใหญ่ศึกษาดูงาน บ้านมั่นคงรุ่งเรืองพัฒนาจันทบุรี 27 เมษายน 2558 |

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สภาองค์กรชุมชนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับทีม จำนวน 20 คน ไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านมั่นคงรุ่งเรือ...

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน