playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
Up

รหัสพื้นที่

รหัสพื้นที่ อำเภอ อ้างอิง จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2553 รหัสจังหวัดบึงกาฬยังไม่แน่ชัด รอการปรับปรุงข้อมูลจากกรมการปกครอง
รหัสพื้นที่ จังหวัด อ้างอิง จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2553 รหัสจังหวัดบึงกาฬยังไม่แน่ชัด รอการปรับปรุงข้อมูลจากกรมการปกครอง
รหัสพื้นที่ ตำบล อ้างอิง จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2553 รหัสจังหวัดบึงกาฬยังไม่แน่ชัด รอการปรับปรุงข้อมูลจากกรมการปกครอง
รหัสพื้นที่ หมู่บ้าน อ้างอิง จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2553
รหัสพื้นที่ ภาค ตามการแบ่งเขตพื้นที่ปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
รหัสพื้นที่ เทศบาล อ้างอิง จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2553
รหัสพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต) อ้างอิง จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2553
 
 
Powered by Phoca Download