playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำฐานข้อมูลGIS และการใช้เครื่องGPS เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินอ.เกาะช้าง จ.ตราด
วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2553
ณ  โรงแรม เกาะช้าง แกรนด์ออร์คิด

     สำนักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 8 จังหวัดภาคตะวันออก จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้พื้นที่ ต.เกาะช้าง เป็นพื้นที่กรณีศึกษา การอบรมครั้งนี้ เน้นให้ขบวนองค์กรชุมชน และประชาชนในพื้นที่ต.เกาะช้าง ได้เข้าใจในกระบวนการจัดทำระบบข้อมูล ทั้งในส่วนการจัดทำแผนที่ทำมือ การจัดทำฐานข้อมูล GIS และการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามแปลงที่ดินทำกินโดยใช้เครื่อง GPS จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่ง และโดยเฉพาะประชาชนผู้สนใจในการแก้ไขปัญหาที่ดินทับเขตอุทยาน เขตทหารเรือ ใน ต.เกาะช้าง เนื่องจากชาวบ้านได้ใช้เวลากว่า 10 ปี ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ทั้งนี้ก็ได้หน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอเกาะช้าง เทศบาลตำบลเกาะช้าง เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง คาดว่าอีก3เดือน จะติดตามและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบระบบฐานข้อมูล GIS แปลงที่ดินได้


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter