พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: ข่าวสารงาน GIS
ฮิต: 2416

การจัดทำ/วิเคราะห์ฐานข้อมูลGIS เชื่อมโยงฐานข้อมูลAccess ด้วยโปรแกรมArcview3.3
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2553
ณ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ห้องประชุม301-302

     จบลงอย่างสวยงามสำหรับการฝึกอบรมGIS หลักสูตรที่2  ในเรื่องการจัดทำ/วิเคราะห์ฐานข้อมูลGIS เชื่อมโยงฐานข้อมูลAccess ด้วยโปรแกรมArcview3.3 ได้รับความสนใจจากขบวนองค์กรชุมชน เจ้าหน้าที่พอช. และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรมครั้งนี้ 60 คน ทำให้บรรยากาศในการฝึกอบรมเต็มไปด้วยความสดชื่น เนื้อหาในการฝึกอบรมครั้งนี้ เน้นในส่วนการจัดทำฐานข้อมูลGIS รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ฐานข้อมูลGIS เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานเชิงพื้นที่ได้ ทั้งในลักษณะการเชื่อมข้อมูล การวิเคราะห์พื้นที่กันชน เป็นต้น และที่สำคัญเน้นในส่วนการจัดทำฐานข้อมูลGISแปลงที่ดิน ทั้งในรูปแบบการจัดทำรูปแปลงผ่านภาพถ่ายทางอากาศ การทำรูปแปลงด้วยการกำหนดค่าพิกัดให้กับข้อมูลภาพแผนที่ทำมือ และการใช้ค่าพิกัดGPS ในการขึ้นรูปแปลงที่ดิน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในพื้นที่ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องการแปลงฐานข้อมูลExcel เป็นDatabase File ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ จัดทำโปรแกรมสนับสนุนในการนำเข้าฐานข้อมูลแบบสำรวจแปลงที่ดิน ไว้ให้ขบวนองค์กรชุมชนนำไปใช้ต่อในพื้นที่ได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลาในการนำเข้าข้อมูลดังกล่าว

     สำหรับหลักสูตรต่อไป ในวันที่ 18-19 ก.พ. 2554 ณ ห้องประชุม301-302  นั้น จะเป็นในเรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลGIS (Point,Line,Polygon) ด้วยโปรแกรมQuantum GIS” หากเจ้าหน้าที่ แกนนำขบวนองค์กรชุมชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าวได้

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter