พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: ข่าวสารงาน GIS
ฮิต: 1752

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของพอช.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ณ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ห้องประชุม301-302

                เมื่อวันที่30 พย. 53 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานชุมชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวน 20 คน ขอเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของพอช. โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณพรรณทิพย์ เพชรมาก กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ คุณปริญดา รังษีสัจจะ นำเสนอภาพรวมของระบบสารสนเทศและเป้าหมายทิศทางการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันฯ จากนั้นคุณมิ่งขวัญ กันธา เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล นำเสนอระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน รวมทั้งการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในแบบการรวมศูนย์กลางของข้อมูลประเด็นงานต่าง ๆ ให้อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกัน (GIS Map Server)

 

                ท้ายสุดก็สรุปและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาระบบGISของพอช. และการทำงานเชื่อมประสานภาคีความร่วมมือต่าง ๆ ในส่วนของการเชื่อมโยงกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้น จะเป็นในเรื่องของขอบเขตชุมชนแออัด ภาพถ่ายทางอากาศ และในส่วนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกัน โดยทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมการใช้งานระบบGIS เมื่อวันที่23-25 พย. 53 และสนใจในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ที่ทางศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ หน่วยปฏิบัติการGIS ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2554 นี้

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter