playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

mou230658.02วันนี้ (23 มิถุนายน 2558) ที่สำนักงานพอช. ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบทภาคเหนือตอนบน ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ 14 ตำบลภาคเหนือตอนบน โดยพอช. ได้อนุมัติงบประมาณแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,460,000 บาท

โดยตำบลที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบทภาคเหนือตอนบนมี 13 ตำบล (ตำบลขยายผลในปี 2558) ดังนี้

ต. กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง, ตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว, ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย,ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา
จ.น่าน
ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่mou230658.01

ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ต.ทานตะวัน อ.พาน, ต.แม่อ้อ อ.พาน, ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า, ต.ต้า อ.ขุนตาล, ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

และอีก 1 ตำบลพื้นที่รูปธรรม คือ ตำบลแม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่mou230658.03

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter