playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

14  มกราคม  2549

พังงา: เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและสัญชาติในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้าน ที่บ้านแหลมป้อม-บ้านทับตะวัน  ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า และบ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อแก้ไขปัญหากรณีพิพาทที่ดินระหว่างชาวบ้านกับเอกชน รวมทั้งปัญหาเรื่องสัญชาติด้วย

  ที่บ้านบ้านแหลมป้อม  นางราตรี  คงวัดใหม่ แกนนำชาวบ้าน ได้นำเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องที่ดินที่ชาวบ้านกำลังมีข้อพิพาทอยู่กับเอกชนให้ พล.อ.อ.คงศักดิ์ทราบ และขอให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ยุติลงโดยเร็ว  ซึ่ง พล.อ.อ.คงศักดิ์ รับปากที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ โดยในเบื้องต้นจะใช้วิธีเจรจากันก่อน แต่ถ้าเจรจากันไม่ได้ คงต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการของศาล ขณะเดียวกันถ้าตรวจสอบพบว่าเอกสารสิทธิ์ได้มาโดยมิชอบ ก็จะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์กลับคืนมาเป็นของรัฐ แล้วจัดสรรที่ดินให้ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยและทำกินไปชั่วลูกหลาน ถ้าตรวจสอบได้ว่า เอกชนได้เอกสารสิทธิ์มาโดยชอบ รัฐจะขอซื้อให้เป็นของรัฐ แล้วนำมาจัดสรรให้ชาวบ้าน โดยมอบหมายให้นายพีระพล ไตรทศาวิทย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นคนดำเนินการ  นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทางจังหวัด ดำเนินการต่อไฟฟ้าให้กับชุมชนบ้านแหลมป้อมโดยเร็วที่สุด เนื่องจากก่อนหน้านี้ชุมชนนี้เคยมีไฟฟ้าใช้ แต่หลังเกิดสึนามิ มีกรณีพิพาทที่ดินเกิดขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ เพราะถูกเจ้าของเอกสารสิทธิ์คัดค้าน

  นอกจากนี้เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจากจังหวัดระนอง ประมาณ 120 คน ได้เดินทางมาร่วมนำเสนอปัญหาคนไทยไร้สัญชาติให้ พล.อ.อ.คงศักดิ์ ได้รับทราบโดยตรงด้วยตนเอง ซึ่ง พล.อ.อ.คงศักดิ์ รับที่จะดำเนินการให้ โดยกล่าวว่านอกจากชาวมอแกนในจังหวัดพังงาที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิแล้ว ทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะดำเนินการให้สัญชาติกับคนไทยพลัดถิ่นไร้สัญชาติ ที่พบแล้ว 1,909 คน ที่จังหวัดระนองด้วย โดยจะดำเนินการควบคู่กันไป เพียงแต่ตอนนี้ขอแก้ปัญหาให้กับชาวมอร์แกนให้เสร็จทันกำหนดภายในสิ้นเดือนนี้ก่อน ทั้งนี้ตัวแทนเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น ยืนยันเรื่องการขอคืนสัญชาติไทย และไม่ยอมรับวิธีการแปลงสัญชาติ โดยขอให้ช่วยแก้ไขกฎหมายให้เป็นการคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งพล.อ.อ.คงศักดิ์ รับว่าจะดำเนินการให้

  ในส่วนของบ้านทับตะวัน นายพันธ์  หาญทะเล ตัวแทนชาวบ้านได้เสนอปัญหาให้ พล.อ.อ.คงศักดิ์ได้ทราบ ซึ่ง พล.อ.อ.คงศักดิ์บอกว่าปัญหาคล้ายๆ กับที่แหลมป้อม แนวทางการแก้ไขปัญหาก็จะทำแบบเดียวกัน อย่างแรกคือการตรวจสอบที่ดิน ถ้าตรวจสอบพบว่า เอกสารสิทธิ์ได้มาโดยมิชอบ ก็จะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์กลับคืนมาเป็นของรัฐ แล้วจัดสรรที่ดินให้ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยและทำกิน ส่วนพื้นที่ขุมเขียว ซึ่งเป็นท่าจอดเรือของชาวบ้าน ที่ขณะนี้มีเอกชนแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ พล.อ.อ.คงศักดิ์ รับจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ โดยแยกออกจากประเด็นที่ดินอยู่อาศัย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ส่วนทางเดินของชุมชนไปยังขุมเขียว ที่ถูกเจ้าของเอกสารสิทธิ์ปิดกั้น พล.อ.อ.คงศักดิ์ ให้ทางอำเภอตะกั่วป่า กับจังหวัดไปช่วยดูแล

  สำหรับปัญหาของบ้านในไร่ พล.อ.อ.คงศักดิ์ รับจะแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านจำนวน 40 ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งอยู่ใกล้กับขุมเหมืองก่อน จากนั้นค่อยช่วยชาวบ้านที่เหลือทั้งหมด โดยใช้รูปแบบหลักการเดียวกับชุมชนบ้านแหลมป้อม

  “ผมดำเนินการเรื่องปัญหาที่ดินและสัญชาติให้เสร็จทันกำหนดในสิ้นเดือนนี้ให้ได้ อยากให้เรื่องนี้จบเร็วๆ ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ชาวบ้านจะได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข และรัฐเองก็จะได้ไปช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นต่อไป”
พล.อ.อ.คงศักดิ์ กล่าว

  ทั้งนี้ ในวันที่ 17-18  มกราคม 2549  นายพีระพล ไตรทศาวิทย์ อธิบดีกรมที่ดิน และคณะจะเดินทางลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง โดยกรมที่ดินจะนัดเอกชนที่เป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์ที่ดินและชาวบ้านมาเจรจาในเบื้องต้น ณ ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง และที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินมีความชัดเจนก่อนสิ้นเดือน ม.ค.นี้  ส่วนผลจะออกมาอย่างไรนั้น คงต้องติดตามกันต่อไป

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

http://www.codi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=596&Itemid=2
http://www.codi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=591&Itemid=2
http://www.codi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=587&Itemid=2

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter