• event20151007
ประกาศ :

ProcureAnnouncedJobPostingsNews

สารคดีชุมชน

นักสื่อสารชุมชนต้องรับใช้ชุมชน : เครือข่ายปฏิรูปที... นักสื่อสารชุมชนต้องรับใช้ชุมชน : เครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสานร... 08 ตุลาคม 2558 |

เมื่อวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 สำนักเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ได้เปิดเวทีอบรม “นักข่าวพลเมือง จุดประกายสื่อโดยชุมชน”ณ วัดดงสะคร่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่...

อ่านต่อ...
สุรินทร์เปิดตัวงานวิจัยการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปล... สุรินทร์เปิดตัวงานวิจัยการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ... 08 ตุลาคม 2558 |

6 ตุลาคม 2558 รัฐ-ราษฏร์ประสานความร่วมมือนำเสนองานวิจัยปลุกคนสุรินทร์สร้างสำนึก เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโล...

อ่านต่อ...
นโยบายผู้ว่าฯเมืองช้างคนใหม่เน้นศก.ฐานล่างควบคู่กา... นโยบายผู้ว่าฯเมืองช้างคนใหม่เน้นศก.ฐานล่างควบคู่การท่องเที่ย... 07 ตุลาคม 2558 |

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ น้อมนำหลัก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการทำงาน พร้อม กรอ.ร่วมพัฒนาจังหวัดเพื่อให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้...

อ่านต่อ...
นาโพธิ์โมเดล นาโพธิ์โมเดล 06 ตุลาคม 2558 |

นาโพธิ์โมเดล ตำบลที่มีองค์ความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริงพร้อมถ่ายทอดให้กับสภาองค์กรชุมชนต่างๆ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อผลสำเร็จในอนาคตโดยยกเอาความ...

อ่านต่อ...
เครือข่ายฯที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เสนอ 6 ข้อเสน... เครือข่ายฯที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เสนอ 6 ข้อเสนอเชิงนโยบา... 05 ตุลาคม 2558 |

ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก โดยปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ Public Space for All พื้นที่สาธารณะสำหรับท...

อ่านต่อ...
เวทีพลังพลเมืองจังหวัดสุรินทร์จัดการตนเองครั้งที่ ... เวทีพลังพลเมืองจังหวัดสุรินทร์จัดการตนเองครั้งที่ 3 05 ตุลาคม 2558 |

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 คณะทำงานพลังพลเมืองจัดการตนเองจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดเวทีพลังพลเมืองจัดการตนเองครั้งที่ 3  ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาอีสานจัง...

อ่านต่อ...
ชาวเปือจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลูกหลาน... ชาวเปือจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลูกหลาน 05 ตุลาคม 2558 |

“ถ้าไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างจริงจัง อนาคตคนเปืออาจขัดแย้งกันได้”           เป็นความเห็นตรงกันของแกนนำชุมชน ที่มีต่อสถานการณ์ที่ดำรงอยู่ในตำบลเปือ อ...

อ่านต่อ...
กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำท่าสะท้อน... กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำท่าสะท้อน 01 ตุลาคม 2558 |

          ‘ท่าสะท้อน’ เป็นหนึ่งในจำนวน  ๑๖ ตำบลของอำเภอพุนพิน คนท่าสะท้อน มีวิถีการดำรงชีวิตด้วยการทำสวน บ้างก็เป็นสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และคน...

อ่านต่อ...
ความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกิน ปัญหาที่ต้องมีทางออก?... ความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกิน ปัญหาที่ต้องมีทางออก? 29 กันยายน 2558 |

  วันนี้ (29 กันยายน 2558) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Working Group) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธ...

อ่านต่อ...
๔ ข้อเสนอภาคประชาชน ๒๐ จังหวัดภาคอีสานต่อสื่อสาธาร... ๔ ข้อเสนอภาคประชาชน ๒๐ จังหวัดภาคอีสานต่อสื่อสาธารณะ กับสถาน... 28 กันยายน 2558 |

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร....

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน