• slide-01
  • slide-02
  • slide-03
  • slide-04
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ประกาศ :

ProcureAnnouncedJobPostingsNews

สารคดีชุมชน

12 ปี คนไทยพลัดถิ่น ยังต้องร้องเพลง คอย... 12 ปี คนไทยพลัดถิ่น  ยังต้องร้องเพลง คอย 03 มีนาคม 2558 |

  “ ตอนนี้ได้บัตรประจำตัวประชาชนแล้ว รู้สึกดีใจในระดับหนึ่ง ยังมีข้อข้องใจเพราะในทะเบียนยังระบุสัญชาติของพ่อแม่เป็นสัญชาติพม่าอยู่เลย แต่ก็ยังดีเพราะ...

อ่านต่อ...
มหกรรมการจัดการที่ดินคนเหนือล่าง... มหกรรมการจัดการที่ดินคนเหนือล่าง 02 มีนาคม 2558 |

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ร่วมจัดงาน มหกรรมการจัดการที่ดิน “รัฐและชุมชนบนเส้นทางคนเหนือล่าง” ณ วัดบ้านใหม่เจริญ...

อ่านต่อ...
คณะอนุฯกรรมการสิทธิฯ ลงพื้นที่โคกยาว เล็งถึงสถานก... คณะอนุฯกรรมการสิทธิฯ ลงพื้นที่โคกยาว  เล็งถึงสถานการณ์ที่คับ... 27 กุมภาพันธ์ 2558 |

รองประธานอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า กังวลถึงกำหนดเส้นตายไล่รื้อ 6 มี.ค.นี้ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนโคกยาว ชี้ การที่เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้ามาสั่งการให้ออกจ...

อ่านต่อ...
สมัชชาพลเมือง คืนอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น... สมัชชาพลเมือง คืนอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น 25 กุมภาพันธ์ 2558 |

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้แทนระดับจังหวัด ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จ. เชียงใหม่ จ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร์ จ.สงขา จ.พังงา จ.สตูล จ....

อ่านต่อ...
ชุมชนโคกยาว ชัยภูมิ ยื่นหนังสือ 8 หน่วยงานรัฐ สร้า... ชุมชนโคกยาว ชัยภูมิ ยื่นหนังสือ 8 หน่วยงานรัฐ สร้างความร่วมม... 25 กุมภาพันธ์ 2558 |

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ชาวบ้านชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนโดยสรุปงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทาง ยื่นหนัง...

อ่านต่อ...
ปากนคร วิถีชิวิต และที่อยุ่อาศัย... ปากนคร วิถีชิวิต และที่อยุ่อาศัย 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

การก่อรูปของชุมชนริมปากแม่น้ำบริเวณที่ไหลออกสู่ทะเล ได้มีกระจายอยู่ทั่วทั้งชายฝั่งทะเลของไทย ในภาคใต้ของไทยมีเมืองและชุมชนลักษณะนี้อยู่หลายแห่ง ไม่ว...

อ่านต่อ...
ภาคกลางตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจและทุนชุมชน... ภาคกลางตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจและทุนชุมชน 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

         เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคกลาง จัดเวทีระดมแผนตำบลบ้านใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นศูนย์กลา...

อ่านต่อ...
สภาพลเมืองจังหวัดพังงาพลังขับเคลื่อนพังงาแห่งความส... สภาพลเมืองจังหวัดพังงาพลังขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุข 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

             พังงาจังหวัดเล็กๆเมืองในหุบเขา มีพื้นที่การปกครอง  8 อำเภอ 51 พื้นที่ ( เทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง 13 พื้นที่ อบต. 38  ตำบล)    เป็นจังหวั...

อ่านต่อ...
สภาชูรอตำบลสะนอ จ.ปัตตานี พื้นที่กลางของการพัฒนาแ... สภาชูรอตำบลสะนอ จ.ปัตตานี  พื้นที่กลางของการพัฒนาและแก้ปัญหา... 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

     ตำบลสะนอ   อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  มีประชากร 877 ครัวเรือน   5,169  คน  นับถือศาสนาอิสลาม 100 %   มีอาชีพการเกษตรเป็นหลักคือ ทำนา ทำสวนยาง ส...

อ่านต่อ...
จากการเมืองสมานฉันท์สู่สภาพลเมืองตำบลควนรู... จากการเมืองสมานฉันท์สู่สภาพลเมืองตำบลควนรู 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

           ตำบลควนรูมีทั้งหมด  9 หมู่บ้าน  มีประชากรจำนวน  6,072 คน ประชากรตำบลควนรูมีอาชีพหลักคือ กรีดยางและทำนา  ส่วนอาชีพรอง คือ  รับจ้างโรงงาน  ...

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน