• 006
  • 003
  • 005
  • 002
  • การแก้ไขปัญหาที่ดิน
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรยั่งยืนภาคประชาชน
  • สภาองค์กรชุมชน
  • โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน (5 จังหวัดชายแดนใต้)
ประกาศ :

ProcureAnnouncedJobPostingsNews

สารคดีชุมชน

ก้าวสู่การปฏิรูปอย่างยั่งยืนด้วยการมี พรบ.ปฏิรูปสั... ก้าวสู่การปฏิรูปอย่างยั่งยืนด้วยการมี พรบ.ปฏิรูปสังคม ฯ 19 ธันวาคม 2557 |

การจัดเวทีสัญจรของคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคมสังคมและชุมชน ฯ ครั้งแรก ณ. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( พอช. ) เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา นับเป...

อ่านต่อ...
นพ.ประเวศ แนะ พอช. “พัฒนาอย่างเชื่อมโยง” 12 ปีข้าง... นพ.ประเวศ แนะ พอช. “พัฒนาอย่างเชื่อมโยง” 12 ปีข้างหน้า ชุมชน... 18 ธันวาคม 2557 |

ศ.นพ.ประเวศ วะสี เสนอแนะยุคที่ 2 บทบาทของ พอช. ต้องก้าวข้ามข้อจำกัดอำนาจรัฐ อำนาจทุน และความไม่รู้ ชุมชนต้องรวมตัวร่วมคิด ร่วมทำ เรียนรู้การอยู่ร่วมกั...

อ่านต่อ...
รองนายกรัฐมนตรีรับผลักดันตามข้อเสนอเครือข่ายสวัสดิ... รองนายกรัฐมนตรีรับผลักดันตามข้อเสนอเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 18 ธันวาคม 2557 |

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และมหาวิทย...

อ่านต่อ...
สภาองค์กรชุมชนตำบลจ.สงขลาเสนอผู้ว่าฯ เร่งแก้ปัญหา... สภาองค์กรชุมชนตำบลจ.สงขลาเสนอผู้ว่าฯ  เร่งแก้ปัญหากลุ่มอิทธิ... 17 ธันวาคม 2557 |

    เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557  มีการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสงขลา  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภั...

อ่านต่อ...
“คืนความสุขให้คนจน มอบความมั่นคงในที่อยู่อาศัย” ใน... “คืนความสุขให้คนจน มอบความมั่นคงในที่อยู่อาศัย” ในงาน “๒๐ ขอ... 13 ธันวาคม 2557 |

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นประธานในเปิดงานโครงการ “๒๐ ปีของข...

อ่านต่อ...
ขบวนองค์กรภาคประชาชนกว่า ๑๐ ขบวน ย้ำ ปฏิรูปประเทศไ... ขบวนองค์กรภาคประชาชนกว่า ๑๐ ขบวน ย้ำ ปฏิรูปประเทศไทยต้องคืนใ... 13 ธันวาคม 2557 |

วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผ...

อ่านต่อ...
ศ.ประเวศ ดร.สมคิด ชี้ตรงกันปฏิรูปประเทศไทยต้องมุ่ง... ศ.ประเวศ ดร.สมคิด ชี้ตรงกันปฏิรูปประเทศไทยต้องมุ่งสร้างชุมชน... 13 ธันวาคม 2557 |

วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ...

อ่านต่อ...
ที่ประชุมในระดับชาติสภาองค์กรชุมชนตำบล ผลักดันการป... ที่ประชุมในระดับชาติสภาองค์กรชุมชนตำบล ผลักดันการปฏิรูปจากฐา... 12 ธันวาคม 2557 |

  12 ธันวาคม 2557- นางอุษา หงส์กาญจนากุล ผู้ตรวจการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรช...

อ่านต่อ...
สมัชชาสวัสดิการชุมชนคนกรุงเก่าเน้นหลักพอเพียง... สมัชชาสวัสดิการชุมชนคนกรุงเก่าเน้นหลักพอเพียง 09 ธันวาคม 2557 |

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนกรุงเก่า “คืนความสุขสู่ชุม...

อ่านต่อ...
พลเมืองภาคกลางพร้อมขับเคลื่อนตำบลจัดการตนเองสู่การ... พลเมืองภาคกลางพร้อมขับเคลื่อนตำบลจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเ... 09 ธันวาคม 2557 |

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานภาคกลางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จัดเวทีพลเมืองภาคภาคกลางขับเคลื่อนการปฏิรูปและกำหนดอนาคตตนเ...

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน